O nas

Mińskie Forum - Miasto Przyjazne Mieszkańcom


Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego, Wyborcy


Mińskie Forum to jeden z najstarszych i w tym momencie jedyny w Mińsku Mazowieckim  bezpartyjny komitet reprezentowany w Radzie Miasta. Tej idei bezpartyjności jesteśmy wierni od samego początku, by pracując ponad podziałami łączyć różne środowiska, a nie dzielić. Wiadomo nie od dziś, że to zgoda buduje. Misją Forum jest zmieniać Mińską rzeczywistość na lepszą pod każdym względem – inwestycyjnym, społecznym, edukacyjnym czy kulturalnym. Liderem Mińskiego Forum od 2010 roku jest Dariusz Kulma.

 

Od zawsze chcieliśmy, by nasz komitet skupiał osoby szczególnie aktywnie, pracujące na rzecz innych ludzi poprzez działalność w różnego rodzaju przedsięwzięciach społecznych czy charytatywnych, organizacjach pozarządowych,  klubach sportowych. W tym roku w wyborach do Rady Miasta Mińskie Forum reprezentuje wyjątkowo aktywna grupa ludzi. Nasi kandydaci do Rady Miasta to osoby sprawdzone w pracy na rzecz swoich środowisk, tworzące rzeczywistość obok siebie – to liderzy, którzy pracują z pasją dla drugiego człowieka.


 

W szeregach Forum jest różnorodnie, bo i mieszkańcy miasta są różnorodni, i potrzebują swoich przedstawicieli i szerokiego spojrzenia na problemy mieszkańców. Znajdziemy tutaj przedstawicieli wolnych zawodów, architektów, inżynierów, nauczycieli, przedsiębiorców, programistów czy osoby pracujące w ważnych placówkach publicznych, czy firmach prywatnych. Cechuje nas również różnorodność wiekowa. W naszych szeregach znajdziemy ludzi zarówno bardzo młodych, jak i seniorów po to, by móc lepiej wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców z różnych pokoleń.


Mińskie Forum jest komitetem społecznym, który aktywnie, poprzez pracę radnych i swoich członków, zmienia i nadal chce zmieniać przestrzeń miejską i poprawiać jakość życia Mińszczan.


Powoli kończy się kadencja samorządowa 2014-2018, w której Mińskie Forum reprezentowali w Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki: Dariusz Kulma – wiceprzewodniczący Rady Miasta, Łukasz Lipiński–wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz przewodniczący Komisji Komunalnej Kazimierz Markowski. To był dobry i efektywnie wykorzystany czas. Mińskie Forum to jednak nie tylko radni Rady Miasta, ale również bardzo aktywni społecznie członkowie. To m.in. dzięki nim wszystkim, we współpracy z innym radnymi i Urzędem Miasta udało się dotrzymać większości obietnic programowych.


Kilkanaście nowo wybudowanych lub zmodernizowanych ulic czy inwestycje jak sala widowiskowa MSA, sala sportowa i stadion przy ulicy Budowlanej, nowoczesne i ekologiczne przedszkole nr 5 to wizytówki tej kadencji. Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz nowe nasadzenia zieleni spowodowały, że miasto jest coraz ładniejsze. Najbardziej dumni jesteśmy z bezpłatnej komunikacji miejskiej, która był dla nas jednym z najistotniejszych punktów programowych. To my pokazywaliśmy pierwsze wizualizacje komunikacji i aktywnie pracowaliśmy, by zrealizować ten projekt. Dzięki współpracy w Radzie Miasta i z Urzędem Miasta udało się ten cel osiągnąć. Jak widać dotrzymujemy obietnic.


Na kolejną kadencję Mińskie Forum przygotowało program Miasto 2.0 - inteligentne miasto przyjazne wszystkim mieszkańcom zawiera siedem obszarów: Inteligentne miasto, Komunikacja 2.0, W Mińsku się dzieje!, Przedsiębiorczość 2.0, Bliżej natury, Edukacja 2.0, Miasto przyjazne mieszkańcom.


Wybory samorządowe są takimi wyborami, w których nawet pojedynczy głos zmienia rzeczywistość obok nas. Mińsk Mazowiecki ma ogromny potencjał zarówno poprzez swoje znakomite położenie, jak i aktywność swoich mieszkańców. Nie zmarnujmy tej szansy – wybierzmy ludzi kompetentnych, uczciwych i pracujących z pasją.

 

 

 

Dotrzymujemy obietnic!Miasto 2.0 

Kandydaci do Rady Miasta

Nasi kandydaci to osoby aktywnie pracujące na rzecz innych poprzez działalność w różnego rodzaju przedsięwzięciach społecznych czy charytatywnych, organizacjach pozarządowych,  klubach sportowych. W szeregach Forum znajdziemy osoby pracujące na rzecz dzieci i młodzieży, przedsiębiorców, którzy w swojej działalności wykorzystują środki unijne, inżynierów, społeczników kreujących wydarzenia oświatowe, sportowe czy kulturalne w naszym mieście. Nasi kandydaci do Rady Miasta to osoby sprawdzone w pracy na rzecz swoich środowisk, tworzące rzeczywistość obok siebie – to liderzy, którzy pracują z pasją dla drugiego człowieka.

`

Łukasz Lipiński

NIECH WYGRA MIŃSK

Jako radny stawia na kontakt z mieszkańcami, dlatego co roku, organizuje spotkania pod hasłem „Porozmawiajmy o naszym osiedlu”. Cztery lata temu w swoim programie dla Miasta obiecał skuteczne działanie w dziedzinach: BEZPIECZEŃSTWO, AKTYWNOŚĆ, ZIELEŃ, NOWOCZESNOŚĆ. Dzięki pisemnemu sprawozdaniu, które wysłał do mieszkańców wiemy, że słowa dotrzymał.

sport infrastruktura drogowa środki unijne gospodarka komunalna bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Kazimierz Markowski

Człowiek dla człowieka człowiekiem

Wieloletni zaangażowany Przewodniczący Rad Rodziców na szczeblach  szkół miejskich i powiatowych do których uczęszczały dzieci.

kultura infrastruktura drogowa promocja aktywizacja mieszkańców gospodarka komunalna bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Grzegorz Cyran

MIASTO AKTYWNYCH LUDZI

Grzegorz Cyran lat 46 – dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego z 21 letnim stażem w SP nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Wielokrotnie wyróżniany nagrodą dyrektora szkoły oraz nagrodą Burmistrza Miasta za pracę dydaktyczno – wychowawczą, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony dwukrotnie przez Powiatowy SZS za wysokie osiągnięcia sportowe na forum powiatu, regionu siedleckiego i województwa mazowieckiego.

edukacja sport ekologia rekreacja bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Kamil Przemysław Ołdak

Bezinteresowność i entuzjazm

Kamil Przemysław Ołdak – mąż i tata 2,5 letniej Zosi, 30 lat. Mińszczanin od dziecka. Mieszka w tej chwili na Osiedlu Klonowa. Prowadzi działalność gospodarczą oraz pracuje w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim jako specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań powiatowych.

sport infrastruktura drogowa środki unijne rekreacja gospodarka komunalna bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Emilia Bogdanowicz

MIŃSK MAZOWIECKI – ZRÓWNOWAŻONE ZIELONE MIASTO

Uprawniony architekt. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Interesuje się współczesnymi problemami miast i jego mieszkańców.

więcej o kandydacie

Mariusz Kulma

Mińsk Mazowiecki - nowoczesne i inteligentne miasto

Na co dzień pracuje jako programista aplikacji i gier w firmie Apogee Games, którą założył z chęci tworzenia i dzielenia się swoją pasją z innymi.

więcej o kandydacie

Dariusz Kulma

Profesjonalizm - pracowitość - pasja

Człowiek wielu pasji, działający od ponad 20 lat na rzecz mieszkańców naszego miasta. Jak sam o sobie mówi jest „lokalnym patriotą” i nie wyobraża sobie życia w innym miejscu, choć uwielbia góry i tam czuje się najlepiej. W Radzie Miasta jest już czwartą kadencję, w obecnej pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Z zawodu i zamiłowania matematyk, nagrodzony w 2008 roku ogólnopolskim tytułem Nauczyciela Roku. Od 2006 roku prowadzi Firmę ELITMAT, która zajmuje się edukacją młodzieży i realizuje ogólnopolskie projekty edukacyjne. Dariusz Kulma angażuje się również społecznie poprzez pracę w Stowarzyszeniu „Ścieżki Nieskończoności”, którego jest prezesem. Jest również pomysłodawcą i jednym z koordynatorów Festiwalu 4M.

edukacja kultura ekologia infrastruktura drogowa przedsiębiorczość środki unijne aktywizacja mieszkańców

więcej o kandydacie

Ewelina Magdalena Frankiewicz

Mińsk Mazowiecki miasto dla Ciebie, dla Nas!

Technik farmaceutyczny, instruktor sportu i fitness, właściciel i trener w Klubie Walki Grappler, współzałożyciel MKS MMA Team. Pragnie rozwijać miasto w zakresie sportu, bezpieczeństwa, przedsiębiorczości i przyczyniać się do aktywizacji mieszkańców naszego miasta.

sport kultura przedsiębiorczość promocja aktywizacja mieszkańców rekreacja

więcej o kandydacie

Izabela Krupa

Izabela Krupa: mińszczanka od urodzenia, architekt, zarządca nieruchomości.

więcej o kandydacie

Sebastian Reczek

3M - MIŃSK MOIM MIASTEM

Nauczyciel wychowania fizycznego. Angażuje się we współpracę z licznymi klubami sportowymi. Organizator wielu imprez sportowych i wyjazdów krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.

edukacja sport promocja rekreacja

więcej o kandydacie

Bożena Łoboda

Wasze miasto – Wasze decyzje

Moim  znakiem rozpoznawczym jest pozytywne nastawienie do życia i do ludzi, którzy mnie otaczają.

więcej o kandydacie

Piotr Mateusz Lichota

Rodowity mińszczanin, nauczyciel wychowania fizycznego, fizjoterapeuta. Założyciel Klubu Sportowego Akademia Parkour Wschód.

sport kultura aktywizacja mieszkańców rekreacja

więcej o kandydacie

Kamil Onisk

Pracownik Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Drewnica. Instruktor jazdy na rolkach w Rolkowym Mińsku. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. 

 

więcej o kandydacie

Jacek Kiełczykowski

Jacek Kiełczykowski - bezpartyjny, rodowity mińszczanin, żonaty, dwie dorosłe córki.

więcej o kandydacie

Renata Miszczak

Nauczycielka z wykształcenia i zamiłowania. Jest absolwentką polonistyki na  Uniwersytecie Warszawskim. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe studiując podyplomowo, uczestnicząc w kursach doskonalących, aby jak najlepiej kształcić i wychowywać kolejne roczniki młodych mińszczan.

więcej o kandydacie

Anna Kłossowska

Anna Kłossowska – 64 letnia emerytowana nauczycielka biologii w „Koperniku” i kierownik internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych.

więcej o kandydacie

Irena Pilich

Irena Pilich lat 64, mężatka troje dzieci, wykształcenie średnie budowlane. 35 lat pracowała w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, uczestniczyła w budowie prawie 2000 mieszkań w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych.

więcej o kandydacie

Lidia Wilk

Lidia Wilk lat 63 mężatka, matka dwójki dzieci i babcia trójki wnucząt. Mińszczanka od urodzenia. Przez ponad 40 lat pracowała w służbie zdrowia.

więcej o kandydacie

Andrzej Jan Soćko

MIASTO AKTYWNYCH LUDZI

V-ce przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Mińskiego, Członek Rady Chorągwi Mazowieckiej.

kultura ekologia infrastruktura drogowa promocja aktywizacja mieszkańców rekreacja bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Kamil Grzegorz Płochocki

MIŃSK ATRAKCYJNYM MIASTEM

Kamil Grzegorz Płochocki, lat. 35. Funkcjonariusz straży pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Członek Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim. Szczęśliwy mąż i ojciec trzech synów. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

infrastruktura drogowa promocja aktywizacja mieszkańców rekreacja bezpieczeństwo

więcej o kandydacie

Ewa Malinowska

Ewa Malinowska - mam 41 lat od urodzenia mieszkam w Mińsku Mazowieckim.
Na co dzień pracuję jako specjalista ds. marketingu.

więcej o kandydacie

Karol Sowa

Jestem 21-letnim rodowitym Mińszczaninem i od urodzenia mieszkam na ulicy Jana Pawła II obok szkoły muzycznej. Zdecydowałem się na kandydowanie do Rady Miasta, aby mieć wpływ na życie Miasta i budować go jeszcze bardziej atrakcyjnym i funkcjonalnym.

więcej o kandydacie

Sławomir Tkacz

Sławomir Tkacz – rodowity mińszczanin lat 59 , żonaty ojciec dwóch córek.
Od ponad dwudziestu lat pracuje w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim gdzie sprawuje funkcję kierownika do spraw administracyjno – gospodarczych.

więcej o kandydacie
Okręg nr 1

1 Maja, Adama Asnyka, Akacjowa, Aureliusza Chróścielewskiego, Bolesława Limanowskiego, Bolesława Prusa, Bulwarna, Chochołowska, Dźwigowa, Elwiro Michała Andriollego, Florencja, Fryderyka Chopina, gen. Józefa Bema, gen. Kazimierza Sosnkowskiego, gen. Stanisława Maczka, Graniczna od 15 do końca numery nieparzyste i od 20 do końca numery parzyste, Grzybowa, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Daszyńskiego, Jana Heweliusza, Jana Pawła II od 21 do końca numery nieparzyste i od 18 do końca numery parzyste, Jerzego Skarżyńskiego, Józefa Chłopickiego, Józefa Mireckiego od 1 do 13A numery nieparzyste i od 2 do 18 numery parzyste, Józefa Piłsudskiego, Juliusza Słowackiego, Kasztanowa, Konstanego Rudzkiego, Klonowa, Kolejowa, Kołbielska, Konstytucji 3 Maja, Letniskowa, Licealna, Lipowa, Ludowa, Łąkowa, Mała, Mariana Langiewicza, Mazowiecka, Michaliny Szczepankowskiej, Mikołaja Kopernika, Miła, Mleczarska, Mrozowska, Nadrzeczna, Osiedlowa, Piaskowa, Piękna, Plac Dworcowy, Plac Jana Kilińskiego, Polowa, Rodziny Sażyńskich, Romualda Traugutta, Siedlecka, Siennicka od 29 do końca numery nieparzyste i od 20 do końca numery parzyste, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki, Stanisława Staszica, Stanisława Wyspiańskiego, Stankowizna, Stefana Kardynała Wyszyńskiego od 1 do końca numery nieparzyste i od 2 do 30A i od 50 do końca numery parzyste, Stefana Okrzei od 1 do 29 numery nieparzyste i od 2 do 16 numery parzyste, Szarych Szeregów, Szczepana Redy, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Smoleńskiego, Tartaczna od 27 do końca numery nieparzyste i od 34 do końca numery parzyste, Warszawska od 92 do 178A numery parzyste, Wenecka, Wesoła, Widok, Wiejska, Wierzbowa, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa, Zawiszy, Zbigniewa Mirosza, Zgoda, Zielna, Zielona, Zofii Kalinowskiej, Zofii Nałkowskiej, Zygmunta Kazikowskiego

Okręg nr 2

11 Listopada, Arynowska, Bagnista, Bankowa, Boczna, Bohaterów Monte Cassino, Bratnia, Budowlana od 1 do końca numery nieparzyste i od 6 do końca numery parzyste, Chabrowa, Cienista, Dębowa, Elizy Orzeszkowej, Emilii Plater, Feliksa Rawskiego, Gdańska, gen. Leopolda Okulickiego, gen. Władysława Andersa, gen. Władysława Sikorskiego, Gnieźnieńska, Grabowa, Graniczna od 1 do 13 numery nieparzyste i od 2 do 18 numery parzyste, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Krasickiego, Jagiellońska, Jana Kochanowskiego, Jana Pawła II od 1 do 19 numery nieparzyste i od 2 do 16 numery parzyste, Janka Paruzela, Janusza Korczaka, Janusza Kusocińskiego, Jasna, Józefa Chełmońskiego, Juliana Tuwima, Karpacka, Karpatczyków, Kaszubska, Kołowa, Kresowa, Królewiecka, Krótka, ks. Stanisława Brzóski, Kwiatowa, Leśna, Litewska, Majątkowa, Majowa, Małopolska, Marcina Borelowskiego, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mazurska, Mieszka I, Nowy Świat, Obrońców Tobruku, Olsztyńska, Piasta, Pomorska, por. Ludwika Wolańskiego, por. Władysława Klimaszewskiego, Powstańców Warszawy, Różana, Słoneczna, Stanisławowska, Stefana Kardynała Wyszyńskiego od 32/34 do 48 numery parzyste, Stefana Okrzei od 31 do końca numery nieparzyste i od 18 do końca numery parzyste, Stefana Żeromskiego, Sudecka, Szczecińska, Śląska, Świętokrzyska, Targowa, Tartaczna od 1 do 25 numery nieparzyste i od 2 do 32 numery parzyste, Tatrzańska, Topolowa, Toruńska, Urocza, Warszawska od 1 do 173 numery nieparzyste i od 2 do 90 numery parzyste, Warszawskie Przemieście, Wielkopolska, Wiśniowa, Władysława Reymonta, Wspólna, Zachodnia, Zacisze, Ziemowita, Zuzanny Małaszczyckiej, Zygmuntowska

Okręg nr 3

1 PLM Warszawa, 30 Lipca, 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Adama Mickiewicza, Andrzeja Struga, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Błonie, Bolesława Chrobrego, Braci Śniadeckich, Budowlana od 2 do 4E numery parzyste, Cicha, Dąbrówki, Dolna, dr. Jana Huberta, Franciszka Żwirki, Gabriela Narutowicza, Górki, Hipolita Konopki, Ignacego Paderewskiego, Jana Długosza, Jana III Sobieskiego, Jana Łupińskiego, Jana Matejki, Jaśminowa, Józefa Mireckiego od 15 do 17 numery nieparzyste i nr 20 parzysty, Józefa Sylwestrowicza, Juliana Grobelnego, Juliana Grzeszaka, Kazimierza III Wielkiego, Kosmiczna, Kościelna, Królowej Jadwigi, Malinowa, Mariana Benki, Mieczysława Ługowskiego, Marii Grochowskiej, Mikołaja Reja, Miodowa, Obwodu Armii Krajowej „Mewa- Kamień”, Ogrodowa, Oskara Kolberga, Parkowa, Plac Stary Rynek, płk. Zygmunta Chmieleńskiego, ppłk. Mariana Skrzyneckiego, Przemysłowa, Rodziny Łubieńskich, Sędomierska, Siennicka od 1 do 27 numery nieparzyste i od 2 do 18A numery parzyste, Stanisława Mińskiego, Stanisława Wigury, Stefana Batorego, Stefana Czarnieckiego, Szkolna, Szpitalna, Walerego Wróblewskiego, Warszawska od 175 do końca numery nieparzyste i od 180 do końca numery parzyste, Wincentego Witosa, Władysława Łokietka, Żwirowa

Okręg 3


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Łukasz Lipiński

×

Okręg 3


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:

Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Warszawska 250/81

Kazimierz Markowski

×

Okręg 2


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:

Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 9

Grzegorz Cyran

×

Okręg 1


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:

Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 9

Kamil Przemysław Ołdak

×

Okręg 2


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Emilia Bogdanowicz

×

Okręg 1


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Mariusz Kulma

×

Okręg 2


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:

Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Juliana Tuwima 2

Dariusz Kulma

×

Okręg 1


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:

Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Zygmunta Kazikowskiego 18

Ewelina Magdalena Frankiewicz

×

Okręg 2


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Izabela Krupa

×

Okręg 3


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:

Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Warszawska 250/81

Sebastian Reczek

×

Okręg 3


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Bożena Łoboda

×

Okręg 2


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:

Gimnazjum Miejskie Nr 2, ul. Budowlana 2

Piotr Mateusz Lichota

×

Okręg 2


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Kamil Onisk

×

Okręg 1


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Jacek Kiełczykowski

×

Okręg 3


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Renata Miszczak

×

Okręg 1


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Anna Kłossowska

×

Okręg 2


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Irena Pilich

×

Okręg 1


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Lidia Wilk

×

Okręg 3


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Andrzej Jan Soćko

×

Okręg 1


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Kamil Grzegorz Płochocki

×

Okręg 3


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Ewa Malinowska

×

Okręg 1


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Karol Sowa

×

Okręg 1


Ulice wchodzące w skład okręgu:Siedziba komisji wyborczej:Sławomir Tkacz

×